Условия соглашения

Публічна угода на Агентські та інформаційні послуги

1. Сторони договору

Цей публічний договір на агентські інформаційні послуги (далі – Договір) укладається між WEBROV GROUP OÜ, яке засноване та веде свою діяльність відповідно до чинних законів Республіки Естонія, також іменоване «Ми», «Наш», «Агент», «Компанія» з однієї сторони, і фізичною або юридичною особою, яка також називається «Ви», «Вам», «Вами», «Користувач», з іншого боку.

2. Терміни, що використовуються в Договорі:

У цьому Договорі такі терміни, слова, словосполучення використовуються у сенсі, викладеному в цьому пункті, якщо іншого прямо не зазначено у відповідному пункті Договору.

2.1. Ліцензія  – договір ліцензії, що містить умови купівлі права користування, а також правила використання певного Об'єкта, а також інші істотні умови, що укладається між Покупцем та Розробником.

2.2. Агент  - сторона Договору, уповноважена Розробником на укладання договорів ліцензії та договорів про надання послуг від його імені з Покупцями на встановлених Розробником умовах, яка при цьому отримує агентську винагороду за свої послуги. Компанія (зокрема під час виконання функцій Агента) перестав бути постачальником альтернативних платіжних засобів у розумінні год. 4 пар. 6 Закону Естонії про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також не є платіжною установою (а також установою електронних грошей) у розумінні пар. 5 та 7 Закону Естонії про платіжні установи та установи електронних грошей.

2.3. Платформа  - Сайт та/або Мобільний додаток для IOS або Android, що адмініструються Компанією, із супутнім вихідним кодом на серверах, на яких розміщено програмне забезпечення, що дозволяє надавати послуги, передбачені цим Договором.

2.4. Сайт  - сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою наступного доменного імені (адреси):  https://artdnepr.com.ua

2.5. OpenCart  – CMS орієнтована створення інтернет-магазинів і підтримує доповнення.

2.6. Програмне забезпечення  – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, вираженому у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які наводять його на дію для досягнення результату; також містить вихідний код.

2.7. Обліковий  запис, який створюється Користувачем за своїм бажанням за допомогою інтерфейсів Платформи.

2.8. Особистий кабінет  – веб-сторінка на Платформі, доступ до якої надається Користувачеві після створення Акаунта на термін дії цього Договору, на якому Користувач може керувати своїм Акаунтом способами, доступними з контекстного меню на такій сторінці.

2.9. Авансовий рахунок  – умовний баланс на Платформі, доступний через Особистий кабінет Користувача, який може бути поповнений шляхом перерахування коштів за допомогою Платіжних систем. Баланс цього рахунку може бути використаний для купівлі ліцензії на Платформі.

2.10. Платіжна система  – третя особа, яка є фінансовою установою, яка надає можливість здійснювати грошові перекази для забезпечення розрахунків між Покупцем та Розробником.

2.11. Об'єкт  – програмне забезпечення, що належить Розробнику, завантажене на Платформу для реалізації Ліцензій.

2.12. Користувач  – фізична чи юридична особа, яка бажає отримати послуги на умовах, викладених у цьому Договорі, яка надала необхідну інформацію для створення Аккаунта.

2.13. Розробник  – Користувач, який завантажує Об'єкт на Платформу та бажає скористатися послугами, які надає Агент на умовах цього Договору.

2.14. Покупець  – Користувач, який користується Платформою та бажає придбати програмне забезпечення, завантажене Розробником на умовах цього Договору.

2.15. Агентська винагорода  – плата Агенту за виконані ним посередницькі послуги з продажу Ліцензій та укладання договорів на надання послуг Покупцям, яка не включає додаткову винагороду, зазначену в пункті 5.3. цього Договору, та яка виплачується відповідно до пар. 627 та 628 Обов'язково-правового закону Естонії.

2.16. Контент  – інформація, що завантажується Користувачами у процесі використання Платформи, у тому числі, але не обмежуючись зазначеними: коментарі, графічні зображення, Об'єкти.

2.17. Підписка  — це платна послуга, що надається Розробником, яка дозволяє отримати доступ до оновлень Об'єкта, а також ліцензію на такі оновлення на певний термін.

2.18. Профіль  - це частина інформації Акаунта Користувача, яка є видимою для інших Користувачів.

2.19. Служба підтримки  - спеціальна Служба Компанії, яка консультує Користувачів на їх запити, пов'язані з використанням Платформи. Зверніться до Служби підтримки за допомогою системи повідомлень на Платформі або вкладки підтримки Об'єкта.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Компанією інформаційних послуг, а також агентських послуг (перебуваючи у статусі Агента) у тих випадках, які прямо вказані у Договорі та політиках, зазначених у розділі 22 цього Договору та які є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. Інформаційними послугами є можливість використовувати Платформу засобами, передбаченими цим Договором.

3.3. Агентськими послугами є продаж Агентом Ліцензій на Об'єкти від імені Розробника на Платформі за Агентську винагороду.

3.4. Територія дії цього Договору необмежена.

3.5. В рамках надання Компанією агентських послуг, правовідносини сторін встановлюються виходячи з положень, визначених параграфами 619-633, розділом 65 «Агентський договір» (Käsundusleping) Обов'язково-правового закону Естонії (Võlaõigusseadus), враховуючи положення, встановлені у п. Договору. У разі виникнення різночитань між положеннями Договору та зазначеним законом сторони кваліфікують свої дії, виходячи з положень закону.

4. Реєстрація. Акаунт

4.1 Для того, щоб скористатися всіма можливостями Платформи, а також отримати доступ до послуг Компанії, Вам необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої буде створено унікальний Акаунт. Реєстрація Користувача є безкоштовною та добровільною. Для реєстрації Аккаунта Ви зобов'язані надати дані, які зазначаються у відповідній реєстраційній формі. Ви маєте право видаляти дані, надані Вами під час реєстрації Аккаунта, лише із заміною таких даних, тобто. вказавши нові актуальні дані замість тих даних, які Ви бажаєте видалити.

4.2 Реєструючи Акаунт, фізична особа підтверджує, що є дієздатною особою, яка досягла віку 18 років і може укладати угоди.

4.3. Реєструючи Аккаунт, представник юридичної особи підтверджує, що уповноважений представляти інтереси такого суб'єкта, яке діяльність повністю відповідає вимогам законодавства країни резиденції та Естонської Республіки.

4.4. Реєструючи Аккаунт, а також використовуючи Платформу після дати набуття чинності цим Договором Користувач погоджується:

●       дотримуватись умов цього Договору та інших умов, які є невід'ємною частиною цього Договору;

●       нести фінансову відповідальність за використання свого Акаунта, розміщення оголошень, виконання всіх зобов'язань за укладеними Агентом ліцензійними договорами;

●       виконувати свої зобов'язання, передбачені ліцензійними договорами;

●       на запит Компанії, протягом 24 годин після отримання такого, надати/актуалізувати персональні, платіжні дані, документи.

4.5. Зареєструючи Акаунт, Ви повинні заповнити Профіль Користувача, який Ви погоджуєтеся показувати іншим Користувачам та, якщо відповідні зміни не будуть можливі та здійснені шляхом налаштування конфіденційності, іншим користувачам Інтернету.

4.6. Зареєструвавши Аккаунт, Ви повинні забезпечити, щоб інші Користувачі Платформи могли бачити ім'я, під яким Ви відображаєтеся на Платформі, в тому числі, але не виключно Ви повинні забезпечити таке відображення імені на сторінках Платформи, на яких Ви розміщуєте завантажені вами Платформу Об'єкти та на яких міститься опис послуг, які Ви можете надавати відповідно до Політики надання Послуг Розробника.

4.7. Компанія залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Вас введення додаткової інформації. Ви повинні підтримувати передану Компанії інформацію в актуальному стані.

4.8. Компанія залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Вас підтвердження даних, зазначених при реєстрації, та запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Компанії, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені у п. 5.1. Договору.

4.9. Заборонено реєструвати два та більше Акаунтів.

4.10 Заборонено реєструвати фальшиві акаунти, видаючи себе за іншу особу.

4.11. Відповідно до чинної на Платформі системи знаків досягнень і відмінностей, за певні досягнення Користувача на Платформі йому може бути присвоєний певний знак досягнення/відзнаки. Детальний опис системи присвоєння знаків досягнень та відмінностей Користувачам на Платформі можна знайти у розділі FAQ секції на Сайті.

5. Блокування та видалення Акаунта

5.1. Компанія має право заблокувати Вам доступ до Акаунту з правом подальшого видалення такого Акаунту у випадках, якщо:

●       Ви не пройшли процедуру реєстрації відповідно до вимог пунктів 4.1, 4.5, 4.6, 4.7. цього Договору;

●       Компанії стало відомо, що Користувач не є дієздатною особою та/або не досягнув віку 18 років;

●       під час реєстрації Аккаунта Ви порушили вимоги пункту 4.3. цього Договору;

●       Ви на запит Компанії не надали документи, які підтверджують дані, вказані Вами під час реєстрації;

●       Ви на запит компанії надали документи, які не дозволяють Вас ідентифікувати;

●       Компанії стало відомо, що Ви зареєстрували на Платформі два та більше Акаунтів;

●       Компанії стало відомо, що Ви зареєстрували на Платформі фальшивий Акаунт, видаючи себе за іншу особу;

●       Ви порушили умови цього Договору, загальноприйняті морально-етичні норми, грубо повели себе та/або образили інших Користувачів або третіх осіб;

●       Компанія отримала обов'язкове до виконання рішення регулюючого органу;

●       Компанії стало відомо, що Ви порушили авторські права третіх осіб;

●       Ви вчинили дії, які вже спричинили або які можуть спричинити шкоду діловій репутації або господарській діяльності Компанії;

●       Ваші інші дії чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства Республіки Естонії;

●       Ви робили шахрайські дії або такі дії, які розцінені Компанією як можливе шахрайство;

●       Ви вчинили будь-яку з дій, передбачених пунктом 11.9. цього Договору;

●       Ви порушили умови пункту 12.3. чи 12.4. цього Договору;

●       Ви порушили умови Ліцензії щодо будь-якого Об'єкта, Ліцензія на який була придбана через Платформу;

●       Ви вказали/розмістили в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі, у додатках до такого опису, у назві Об'єкта або будь-яким іншим чином будь-яке посилання або доменне ім'я, пов'язане із сторонніми веб-ресурсами в Інтернеті;

●       існує будь-яка інша причина, яка, на особисту думку Компанії, є достатньою підставою для блокування та видалення Вашого Аккаунта;

●       Ви не використовували Обліковий запис протягом більш ніж 365 календарних днів поспіль;

●       інша підстава передбачена цим Договором або пов'язаними з ним політиками.

5.2. Наявність або відсутність у Ваших діях порушень, зазначених у пункті 5.1. цього Договору встановлюється Компанією в односторонньому порядку на свій особистий розсуд.

5.3. У разі виявлення у Ваших діях будь-яких порушень, зазначених у пункті 5.1. цього Договору, Компанія має право заблокувати Вам доступ до Аккаунту, негайно повідомивши Вас про причини такого блокування. У такому випадку, Ви зобов'язані протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання повідомлення від Компанії надати Компанії пояснення щодо наявності у Ваших діях порушень умов цього Договору, усунути зазначені порушення та відновити доступ до Аккаунту.

5.4. Якщо Ви після отримання повідомлення від Компанії про наявність у Ваших діях порушень, які є підставою для обмеження Вашого доступу до Акаунту, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання такого повідомлення від Компанії не надасте Компанії пояснення щодо наявності таких порушень у Ваших діях. та не усуньте зазначені порушення, Компанія має право відключити Вас від Платформи та видалити Ваш Акаунт, надавши Вам письмове пояснення такого видалення.

5.5. У разі блокування Вашого Аккаунту Компанія має право зупинити Вам виплати доти, доки Ви не надасте актуальні дані та/або їх підтвердження.

5.6. У разі блокування Вашого Акаунта через те, що Ви не використовували Акаунт протягом більш ніж 365 календарних днів поспіль, Компанія блокує Ваш Акаунт для його подальшого видалення та негайно повідомляє Вас про таке блокування. У такому разі, Ви зобов'язані протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання першого повідомлення від Компанії звернеться до Компанії з проханням виплатити Вам залишок грошових коштів, які рахуються на Аккаунті. Якщо Ви не звернетеся до Компанії у зазначений термін з проханням виплати Вам залишку коштів з Аккаунта, Компанія автоматично спише такі кошти після закінчення зазначеного терміну. Через 30 (тридцять) днів з моменту блокування Вашого Акаунта, Компанія видаляє Ваш Акаунт з Платформи.

5.7.Ви маєте право самостійно ініціювати видалення  свого Акаунта на Платформі в будь-який момент за власним бажанням у зв'язку з будь-якою причиною або без неї, у тому числі у разі незгоди зі змінами, які Компанія внесла до умов цього Договору за допомогою звернення до служби підтримки Аккаунта з проханням видалити його Акаунт на Платформі та виплатити залишок коштів з Аккаунта. Служба підтримки протягом 96 (дев'яносто шість) годин з моменту отримання звернення опрацює Ваш запит, після чого Акаунт Користувача на Платформі видаляється, а залишок коштів з Акаунту виплачується Вам службою підтримки Компанії.

5.8. У разі обґрунтованих заперечень проти блокування або видалення облікового запису Ви можете звернутися до Служби підтримки. 

6. Верифікація Користувача

6.1. Будь-який Користувач має право верифікувати свій Акаунт, надавши Компанії фото свого паспорта, яке відповідає наступним критеріям:

●       на фото повинен бути зображений паспорт Користувача крупним планом у розгорнутому вигляді таким чином, щоб була повністю видна сторінка паспорта з фотографією Користувача, а також повне ім'я, стать, адреса, паспортні дані та дата народження Користувача, які він вказував при реєстрації Аккаунта ;

●       фото паспорта має бути оптимальною різкості, дозволу та якості, які дозволять Компанії вивчити саме фото та інформацію, яка на ньому відображена.

●       фото паспорта має бути відкритим, тінь від сторонніх предметів, частини тіла Користувача та інші предмети не повинні закривати фото паспорта, паспортне фото Користувача та наведені вище дані;

●       фото паспорта не повинно бути в рамці, з ефектами графічної обробки (ретуш, корекція кольору тощо);

●       фото паспорта має бути зроблено не раніше, ніж за 1 (один) день до надання Компанії .

6.2. Тільки надання Користувачем фото свого паспорта згідно з критеріями, зазначеними у пункті 6.1. цього Договору, дозволить Компанії підтвердити особу Користувача. Будь-які інші варіанти надання Користувачем фото свого паспорта не дозволять Компанії підтвердити особу Користувача.

6.3. Компанія на власний розсуд визначає відповідність або не відповідність фотопаспорту Користувача критеріям, зазначеним у пункті 6.1. цього Договору. Компанія має право без будь-яких наслідків для себе та своїх співробітників відмовитися прийняти фото паспорта Користувача, якщо воно не відповідає критеріям, зазначеним у пункті 6.1. цього Договору, та вимагати надання іншого фото. Кількість таких відмов не обмежена. Користувач гарантує, що не буде пред'являти будь-які претензії до Компанії, що контролює органи, до суду або будь-які інші органи та організації у зв'язку з відмовою Компанії прийняти фото паспорта Користувача через те, що воно не відповідає критеріям, зазначеним у пункті 6.1. цього Договору.  

6.4. Користувач, який хоче пройти верифікацію, повинен надіслати фото свого паспорта на спеціальну адресу електронної пошти, яка вказана на Платформі для цієї мети. 

6.5. Компанія перевіряє справжність та достовірність наданого Користувачем фото його паспорта, а також даних, які відображені на такому фото протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання Користувачем такого фото. Компанія має право проводити таку перевірку протягом довшого терміну, якщо це пов'язано з труднощами перевірки наданого фото або даних, які відображені на такому фото, повідомивши про це Користувача або без такого повідомлення.

6.6. Якщо в результаті перевірки фото паспорта Користувача та даних, які відображені на такому фото, Компанія підтвердить особу Користувача, то Акаунту Користувача надається знак верифікації – галочка синього (у разі, якщо Користувач – суб'єкт господарської діяльності) або зеленого (у разі, якщо Користувач – фізична особа) кольору. Знак облікового запису буде відображено в Акаунті Користувача біля імені, під яким Користувач відображається на Платформі.

7. Послуги

7.1. Агент надає Послуги, виходячи з пункту 2 частини 1 параграфу 4 Закону Естонії про платіжні установи та установи електронних грошей. При цьому Агент, надаючи Користувачам можливість здійснення розрахунків, може діяти як господарський представник, але не є фінансовим посередником у розумінні вищезазначеного закону.

7.2. Агент не здійснює емісію електронних грошей (e-raha) або будь-яких інших альтернативних платіжних засобів, визначених параграфом 6 Закону Естонії про платіжні установи та установи електронних грошей.

7.3. При наданні Послуг Агент діє від імені та за рахунок Розробника та в його інтересах. За надані агентські Послуги Агент має право утримати винагороду у порядку та розмірі, визначених цим Договором.

Агент і Розробник, шляхом обміну електронними листами, можуть домовитися про додаткову винагороду Агенту за надані Послуги. Така винагорода утримується Агентом із грошових коштів, які Агент отримує від Покупців, якщо Агент та Розробник не погодили інше.

7.4. Надаючи доступ до Платформи для Користувачів, Компанія надає інформаційні послуги та не бере на себе зобов'язань щодо здійснення угод до моменту отримання від Користувача прямої вказівки на їх вчинення відповідно до умов цього Договору (вчинення таких угод від імені Розробника, перебуваючи у статусі Агента) використовуючи функціонал Платформи для комунікації з Розробником.

7.5. Агент не відповідає за зобов'язаннями Розробника за ліцензійними договорами, у укладанні яких він брав участь.

7.6. Компанія не пропонує Ліцензії на Об'єкти самостійно. Платформа є лише майданчиком, призначеним для надання можливості Розробнику представити свої Об'єкти широкої аудиторії, а Покупцю – придбати у Розробника Ліцензію на обраний ним Об'єкт.

7.7. Послуги надаються за принципом "як є". Компанія не гарантує, що послуги відповідатимуть цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.

8. Порядок взаємодії сторін

8.1. Компанія надає можливість Розробнику, наскільки це буде технічно, завантажувати Об'єкти та доповнення до таких Об'єктів на Платформу. Розробник може розміщувати на Платформі:

8.1.1. Об'єкти, які користуються Користувачами можуть тільки на платній основі шляхом придбання Ліцензії на дані Об'єкти;

8.1.2. Об'єкти, які користуються Користувачами можуть на безоплатній основі або на основі підписки, умови якої окремо узгоджуються між Користувачем та Розробником, без залучення Компанії, після початку використання Об'єкта Користувачем. 

8.2. Об'єкти, зазначені в пункті 8.1.2 цього Договору, вважаються Оголошеннями Користувачів у розумінні Політики просування оголошень Компанії та розміщення таких Об'єктів на Платформі регулюється умовами цієї політики. 

8.3. При розміщенні Розробником доповнень до Об'єкта на Платформі Компанія перевіряє зміст таких доповнень, відповідність доповнень умовам цього Договору та інших політик Компанії та приймає рішення про дозвіл розміщення таких доповнень до Об'єкта на Платформі протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту, коли Розробник здійснив дії, необхідні для завантаження доповнень до Об'єкта Платформи. 

8.3.1. У випадку, якщо Компанія повідомить Розробника про необхідність внести зміни до таких доповнень до Об'єкта у зв'язку з невідповідністю змісту таких доповнень умовам цього Договору та інших політик Компанії, Компанія має право продовжити термін, зазначений у цьому пункті Договору, на 10 (десять) календарних днів для того, щоб Розробник мав можливість внести зазначені зміни до доповнення до Об'єкта;      

8.3.2. У разі якщо Розробник у строк, зазначений у пункті 8.3.1. цього Договору, який не вніс необхідних змін до доповнення до Об'єкта, Компанія має право відмовити Розробнику у розміщенні таких доповнень до Об'єкта на Платформі. 

8.4. Право користування Об'єктом та/або доповненням до такого Об'єкту може бути продано від імені Розробника Агентом Користувачам Платформи за ціною та на умовах, встановлених Розробником у Ліцензії. За такий продаж Агент отримує Агентську винагороду та додаткову винагороду відповідно до умов цього Договору.

8.5. Ціна Ліцензії, що відображається на Платформі, включає лише Агентську винагороду.

8.6. Покупець може придбати Ліцензію на Об'єкт, що надається Розробником на Платформі, перерахувавши необхідну для придбання суму безпосередньо на рахунок Агента.

8.7. Користувач має право внести на свій Авансовий рахунок Авансовий платіж для покриття витрат на майбутні угоди на Платформі.

8.8. Платежі для покупки Ліцензій на Об'єкти та доповнення до таких Об'єктів на Платформі проводяться за допомогою Платіжних систем.

8.9. Платіж, внесений Користувачем на свій Авансовий рахунок згідно з пунктом 8.6. Договору є авансом, переданим на тимчасове зберігання, і за жодних умов не може вважатися боргом (кредитом, вкладом, позикою) або будь-якою іншою формою боргових відносин, що передбачає перехід до Агента права розпорядження зазначеною сумою інакше як за прямою вказівкою Користувача в порядку та розміри, визначені цим Договором.

9. Ліцензія

9.1. В описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі Розробник зобов'язаний деталізувати всі умови купівлі, правила використання, детальний опис Об'єкта, його складових, алгоритм роботи сумісності різних складових Об'єкта та інші умови використання такого Об'єкта.

9.1.1. В описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі Розробник зобов'язаний вказати умови надання Ліцензії, які можуть включати додаткові послуги з встановлення, супроводу роботи, адаптації, підтримки Об'єкта, консультування Користувача в рамках використання Об'єкта і т.д., вартість надання Ліцензії, включаючи надання додаткових послуг, описаних вище, та інші істотні умови надання Ліцензії на конкретний Об'єкт.

9.1.2. Розробник може передбачати різні умови Ліцензії щодо встановлення, супроводу роботи, адаптації, підтримки та інших послуг з надання допомоги з використанням Об'єктів.

9.1.3. Розробники зобов'язані надавати послуги з надання допомоги з використанням Об'єктів виключно на тих умовах, які зазначені в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі, якщо Розробник та Покупець не домовляться про інше.

9.1.4. Якщо Розробник в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі не вказав, що надання послуг із встановлення, супроводу роботи, адаптації, підтримки Об'єкта, консультування Користувача в рамках використання Об'єкта тощо. не входить у вартість Ліцензії на такий Об'єкт і має оплачуватись додатково, то вважається, що вартість надання таких послуг входить у вартість Ліцензії на такий Об'єкт та Розробник зобов'язаний надавати Користувачеві такі послуги в рахунок вартості цієї Ліцензії.

9.1.5. Вартість одного доповнення до Об'єкта, що розміщується на Платформі, має бути не менше ніж 5 доларів США.

9.2. Забороняється в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі, у додатках до такого опису, у назві Об'єкта або будь-яким іншим чином вказувати/розміщувати на Платформі будь-які посилання та доменні імена, пов'язані зі сторонніми веб-ресурсами в мережі Інтернет, через необхідності гарантувати безпеку персональних даних, прав та інтересів Користувачів та інформаційну безпеку Платформи та Компанії.  

9.3. Винятково у випадках, у порядку та на умовах, зазначених у Політиці про надання послуг, додаткові послуги, описані у пункті 9.1. цього Договору можуть надаватися окремим Розробником не в рамках надання Ліцензії, а за додаткову плату.

9.4. Якщо інше не встановлено Розробником у описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі, термін Ліцензії складає 365 днів з дня активації Об'єкта. Термін підтримки Об'єктів Розробником не перевищує терміну Ліцензії.

9.5. Придбаний Об'єкт доступний до скачування на Платформі протягом 365 днів з дня оплати, якщо Розробник не вибрав інший спосіб передачі Об'єкта, про що Розробник зобов'язаний вказати в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі. Термін доступу до завантаження на Платформі не залежить від терміну дії Ліцензії, за винятком випадків, передбачених пунктом 9.12.

9.6. У випадку, якщо термін Ліцензії, встановлений Розробником, становить понад 365 днів, повторне завантаження Об'єкта з Платформи після закінчення встановленого пунктом 9.5. термін неможливо.

9.7. Після встановлення (активації), перенесення Об'єкта з одного пристрою на інший або з одного домену на інший, переустановка Об'єкта з одного веб-сайту на інший веб-сайт за раніше придбаною Ліцензією не здійснюється, якщо Розробник окремо не вказав інше в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного об'єкта на Платформі. 

9.8. Компанія може відмовити Розробнику в праві розмістити Ліцензію на конкретний Об'єкт на Платформі, якщо Компанія вважає, що такий Об'єкт не працює належним чином або умови надання Ліцензії на такий Об'єкт є неналежними, необґрунтованими в частині вартості, можуть вводити Користувачів в оману або що надання Ліцензії на таких умовах може будь-яким чином негативно вплинути на користувачів.

9.9. У разі надання Розробником у межах конкретної Ліцензії додаткових послуг, передбачених у пункті 9.1. цього Договору, Компанія не несе відповідальності та не контролює надання Розробником таких додаткових послуг, крім випадків, передбачених у пункті 9.8. цього Договору.

9.10. Покупець набуває Ліцензії на одну версію програмного забезпечення, яка є базовим програмним забезпеченням, призначеним для обробки даних конкретного виду програм або комплексу програм відповідно до опису Ліцензії на таке програмне забезпечення. Придбати Ліцензії на інші версії такого програмного забезпечення Покупець може відповідно до умов цього Договору. Крім того, Покупець купує Ліцензію на ту версію програмного забезпечення, яка доступна на Платформі до скачування на момент покупки. Будь-які оновлення не входять до вартості Ліцензії. Оновлення можуть надаватися Розробником за окрему плату або безкоштовно на його розсуд. Розробник зобов'язаний вказати умови надання оновлень, у тому числі вартість, в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі. Розробник має право змінити такі умови в односторонньому порядку відповідно до вимог законодавства.

9.11. Усі аспекти та питання щодо використання Об'єкту, умов Ліцензії, надання додаткових послуг, передбачених у пункті 9.1. цього Договору, а також будь-яких інших питань, що стосуються використання Об'єкта або умов Ліцензії після моменту придбання Покупцем у Розробника Ліцензії на конкретний Об'єкт повинні задаватися, обговорюватися та вирішуватися Покупцем безпосередньо з Розробником за допомогою контактної адреси електронної пошти Розробника, яка вказана в описі архіву конкретного Об'єкта придбаного на Платформі або повідомлень на Платформі (за наявності такої можливості) або за допомогою вкладки підтримки Об'єкта (за наявності такої можливості). Компанія не несе відповідальності, не контролює та не гарантує зворотний зв'язок з боку Розробника,

9.12. Якщо Аккаунт Розробника видаляється Компанією з будь-якої причини, передбаченої цим Договором, всі Об'єкти, завантажені таким Розробником на Платформу, також видаляються та стають недоступними для скачування. Усі зобов'язання щодо надання Об'єктів Покупцям у разі розірвання Договору між Компанією та розробником несе Розробник.

10. Права та обов'язки сторін:

10.1. Компанія має право:

10.1.1. Заблокувати доступ або видалити Акаунт Користувача на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. У таких випадках Користувач втрачає доступ до Підписок, до всіх доповнень до придбаних Об'єктів, знижок, додаткових можливостей, доступних завдяки Платформі.

10.1.2. Визначати формат, в якому Контент Користувачів може бути завантажений, і розмір файлів, які підлягають завантаженню на платформу. Якщо розмір файлу перевищує розмір або формат файлу не вказано у списку прийнятних форматів файлів, користувач не зможе завантажити такі файли.

10.1.3. Збирати та використовувати Контент Користувачів та інформацію відповідно до Політики конфіденційності та cookie політикою Платформи, а також використовувати таку інформацію на свій розсуд.

10.1.4. Видалити інформацію або Контент, завантажений Користувачем, якщо така інформація або Контент є точним або неточним дублікатом інформації, що вже існує на Платформі.

10.1.5. Видалити інформацію або Контент, наданий Користувачем, якщо цей Договір буде припинено або розірвано.

10.1.6. Надавати Послуги Користувачам на умовах, передбачених цим Договором.

10.1.7. Видалити будь-який відгук або коментар, залишений Користувачем, тему, створену Користувачем, на свій власний розсуд у будь-який час, включаючи відгуки, які є образливими та/або дискримінують у будь-якій формі.

10.1.8. Закрити або призупинити функціонування Платформи та доступу до неї повністю або будь-якої її частини, змінити Платформу повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, у тому числі видалити будь-який Контент, припинити надання послуг через Платформу.

10.1.9. Проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Платформи.

10.1.10. Змінювати перелік чи припиняти надання послуг.

10.1.11. Публікувати в розділі «Послуги» на Сайті на власний розсуд інформацію, надану Користувачем. Така публікація не є рекламою, схиленням до укладення угоди з Користувачем, який надав інформацію, або схваленням Компанії конкретного Користувача або будь-яким іншим закликом та/або схваленням. Компанія не несе відповідальності за виконання Користувачами зобов'язань за договорами, укладеними в результаті ознайомлення з такою інформацією.

10.1.12. Проводити рекламні розсилки щодо актуальних акцій, знижок на Об'єкти та інших комерційних пропозицій Компанії.

10.1.13. У випадку, якщо Компанією встановлено, що раніше Об'єкти, які Розробник хоче завантажити на Платформу, вже завантажувалися на Платформу іншим Розробником, Компанія може відмовити в розміщенні таких Об'єктів на Платформі та запросити документи, що підтверджують авторство або права на продаж ліцензій на зазначений Об'єкт.

10.2. Користувач має право:

10.2.1. Використовувати Платформу на умовах, викладених у цьому Договорі.

10.2.2. Взаємодіяти з іншими Користувачами за допомогою наданих на Платформі можливостей.

10.2.3. Залишати відгуки про роботу платформи та інших Користувачів.

10.2.3.1. Компанія надає публічну систему відгуків у рамках Платформи як засоби, за допомогою яких Користувачі можуть ділитися своїми думками публічно, та Компанія не контролює та не є цензором таких думок. Компанія зазвичай не розслідує будь-які відгуки, які залишені Користувачами, щодо їх точності або надійності.

10.2.4. Розміщувати свій Контент на Платформі з метою ознайомлення з таким Контентом іншими Користувачами.

10.2.4.1. Платформа не несе відповідальності за Контент, що розміщується Користувачами, але має право модерувати та видаляти будь-який Контент, який вважатиме неприйнятним.

10.2.5. Купувати Ліцензій на Об'єкти, виставлені на продаж на Платформі.

10.2.6. Встановлювати ціну Ліцензії на Об'єкти, що підлягають продажу через Платформу Агентом, особливі умови Передплати, отримання знижок, купонів (кодів) на знижку та умови їх дії, умови проведення акцій на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

10.2.7. Видалити свій Акаунт будь-якої миті часу за власним бажанням.

10.2.8. Встановлювати знижки на Ліцензії щодо своїх Об'єктів, розміщених на Платформі, вказавши про це на відповідній сторінці, а також настроївши функціонал Сайту на автоматичне застосування зазначених знижок. Розробник самостійно відповідає за відповідність налаштувань автоматичного застосування знижок опису на сторінці Об'єкта. 

10.2.9. Встановлювати інші умови, що відрізняються від стандартної Ліцензії, у тому числі надавати свої Об'єкти та доповнення до таких Об'єктів на умовах розширеної Ліцензії, розміщеної на сторінці Контенту.

10.2.10. Встановлювати додаткові умови підтримки (оновлення) Об'єктів та доповнень до таких Об'єктів.

10.2.11. Змінювати в будь-який час на свій розсуд встановлені раніше ціни, умови підписки, знижок, купонів (кодів) на знижку на Об'єкти та доповнення до таких Об'єктів, розміщені на Платформі, а також змінювати умови підтримки (оновлення) Об'єктів та доповнень до таких Об'єктів, умови розширеної Ліцензії, а також встановити нові умови підписки, отримання знижок, купонів (кодів) на знижку на Об'єкти та доповнення до таких Об'єктів, розміщені на Платформі, підтримки (оновлення) Об'єктів та доповнень до таких Об'єктів та умови розширеної Ліцензії.

10.2.12. Користуватися іншими послугами, які можуть надаватися на базі Платформи, відповідно до Політики надання послуг Розробника та Політики просування оголошень.

10.2.13. Компанія вживає технічних заходів щодо захисту завантаженої на Платформу інформації, проте не може гарантувати її збереження з незалежних від неї причин або при настанні форс-мажорних обставин.

10.3. Обов'язки Користувача:

10.3.1. Надати Платформі всю необхідну інформацію та документацію на Об'єкт, ліцензію на який Користувач бажає виставити на продаж на Платформі.

10.3.2. Надати реальну, дійсну інформацію щодо способів оплати та платіжних реквізитів для здійснення угоди купівлі-продажу на Платформі.

10.3.3. Оплачувати Агенту агентську винагороду у розмірі та у порядку, передбаченому цим Договором.

10.3.4. Дотримуватись умов цього Договору.

10.4. Користувачам заборонено:

10.4.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі з використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи платформи;

10.4.2. намагатися отримати доступ до будь-якого Контенту іншого Користувача шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

10.4.3. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

10.4.4. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збирання інформації з Платформи;

10.4.5. здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних;

10.4.6. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати програмне забезпечення, порушуючи права третіх осіб або інших Користувачів;

10.4.7. робити будь-які дії, допускати висловлювання, спрямовані на образу інших Користувачів, третіх осіб або розпалювання конфліктів.

10.4.8. розміщувати в Профілі будь-який Контент, а також пересилати іншим Користувачам будь-яку інформацію або Контент, що містить контактні дані, а саме: номери телефону, імена користувача, посилання на інші веб-ресурси в мережі Інтернет, а також будь-яку іншу інформацію, яка надає можливість іншим Користувачам контактувати з вами в обхід Платформи з метою здійснення продажу послуг у такий спосіб.

10.5. Обов'язки компанії:

10.5.1. При укладанні договорів купівлі-продажу Ліцензій з користувачами точно слідувати ціновій політиці Розробника.

10.5.2. Докладати найкращих зусиль для підтримки функціонування Платформи у належному на думку Компанії вигляді.

10.6. Розробникам заборонено:

10.6.1. порушувати умови реагування або несвоєчасно реагувати на запити Користувачів про підтримку Об'єктів такого Розробника, що, в тому числі, але не виявляється в отриманні Компанією великої кількості запитів на повернення коштів від Користувачів. Для цілей цього підпункту “велика кількість запитів” означає отримання Компанією 3 (трьох) та більше запитів на повернення коштів від Користувачів протягом одного робочого тижня через порушення Розробником умов підтримки Об'єкта;

10.6.2. складати такий опис Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі, який містить свідомо неправдиву інформацію про Об'єкт або таку інформацію про Об'єкт, яку неможливо перевірити. Компанія на власний розсуд оцінює помилковість і неможливість перевірки тієї чи іншої інформації в описі Ліцензії на відповідній веб-сторінці конкретного Об'єкта на Платформі;

10.6.3. за винятком наявності форс-мажорних обставин, не відповідати на звернення представника Компанії довше 96 (дев'яноста шести) годин, у разі виявлення Компанією небезпеки Об'єкта Розробника, у тому числі, але не виключно виявлення проблеми у програмному коді Об'єкта, яка може призвести до збоїв у роботі Платформи або будь-якого іншого веб-майданчика;

10.6.4. систематично (тобто два і більше рази) неетично, грубо, з порушенням умов цього Договору комунікувати з іншими Користувачами у рамках реагування на запити Користувачів щодо підтримки Об'єктів такого Розробника.

11. Права інтелектуальної власності:

11.1. Усі права інтелектуальної власності на Платформу та її складові належать компанії WEBROV GROUP OÜ.

11.2. Користувачам надається право користування Платформою на умовах цього Договору та відповідно до Privacy Policy.

11.3. Права інтелектуальної власності при купівлі Ліцензії на Об'єкт через Платформу переходять Покупцеві в тому обсязі, який безпосередньо зазначений у Ліцензії на такий Об'єкт.

11.4. Виняткові права інтелектуальної власності на об'єкт належать його автору, тобто. Розробнику, який завантажив такий об'єкт на платформу. Такі права не переходять при купівлі Об'єкта до Покупця, якщо це не передбачено придбаною на такий Об'єкт Ліцензією.

11.5. Покупцеві забороняється використовувати придбані Об'єкти іншими способами, крім тих, що передбачені ліцензією на такий Об'єкт.

11.6. Розробник зобов'язаний в описі об'єкта, що продається, вказати, яка частина такого Об'єкта поширюється за ліцензією, відмінною від GNU.

11.7. Будь-який Контент, який Ви завантажили, залишається Вашою власністю. Однак, надаючи Контент Компанії, Ви надаєте Компанії всесвітню, вічну, безвідкличну, передану, безоплатну ліцензію, з правом передачі в суб-ліцензію, правом копіювати, змінювати, створювати суміжні роботи, поширювати, публічно показувати, публічно виконувати та будь-яким іншим способом використовувати своїх інтересах будь-яким способом такий Контент у всіх форматах та каналах розповсюдження, які відомі зараз або будуть розроблені в майбутньому (включно з тими, що виникнуть у зв'язку з послугами та бізнесом Компанії або сайтів третіх осіб або їхніх послуг), без подальшого повідомлення чи отримання згоди від Вас, та без вимоги оплати Вам чи іншій особі чи організації.

11.8. Ви підтверджуєте та гарантуєте, що (a) Ви або єдиний, або ексклюзивний власник всього завантаженого Вами Контенту або у Вас є всі права, ліцензії, згоди та дозволи, необхідні для надання Компанії ліцензії на Контент так, як це зазначено вище; (b) Ні Контент, ні його завантаження, передача, публікація або будь-яка інша дія, що зробить такий контент доступним, ні використання Компанією Контенту так, як це описано в цьому Договорі, не порушує або будь-яким чином незаконно надає або обмежує права інтелектуальної власності третіх осіб чи майнові права, чи права на публічність чи права на приватне життя.

11.9. Ви погоджуєтесь не надавати Контент, який є дискредитуючим, наклепницьким, порнографічним, з елементами насильства, непристойним, незаконним, або будь-яким іншим чином образливим на власний розсуд Компанії, незалежно від того, чи захищений цей матеріал авторським правом. Компанія може, але не буде зобов'язана переглядати, моніторити або видаляти Контент на власний розсуд Компанії в будь-який час і з будь-якої причини, не повідомляючи Вас про це.

11.10. Компанія не має можливості і не перевіряє об'єкти та Контент, що завантажуються Користувачами, на предмет відсутності порушень авторських прав третіх осіб. Якщо ви виявили, що інший користувач порушує ваші авторські права, будь ласка, повідомте нам про це, заповнивши  форму . Проте, Компанія може перевіряти, чи завантажувалися Об'єкти на Платформу раніше іншими Розробниками. У разі якщо така перевірка проводиться Компанією і в її результаті встановлено, що раніше Об'єкти вже завантажувалися на Платформу іншим Розробником, Компанія може відмовити у розміщенні таких Об'єктів на Платформі та запросити документи, що підтверджують авторство або право на продаж ліцензій на зазначений Об'єкт.

11.11. У випадку, якщо Компанія отримає скаргу про порушення авторських прав, і таке порушення буде підтверджено, всі Об'єкти, що порушують авторські права Розробника, знімаються з продажу, а Аккаунт такого Користувача може бути заблокований або видалений на розсуд Компанії.

12. Зворотній зв'язок: відгуки

12.1 Користувач визнає та погоджується з тим, що інші Користувачі можуть залишати відгуки в рамках Платформи. Такі відгуки доступні всім Користувачам Сервісу.

12.2 Компанія надає можливість зворотного зв'язку як засіб, за допомогою якого Користувачі можуть публічно поділитись своїми думками. Компанія не контролює і не цензурує ці думки. Користувач визнає та погоджується з тим, що опублікований відгук та будь-яка оцінка стосуються лише діяльності Користувача в рамках Платформи.

12.3. Компанія не досліджує будь-які відгуки, коментарі, які залишаються Користувачами щодо їх точності, надійності та коректності, але може зробити це, якщо Користувач звертається до Компанії зі скаргою.

12.4. Користувач усвідомлює та погоджується, що Компанія не контролює та не несе відповідальності за оцінки та відгуки в межах Платформи. Компанія не несе відповідальності за будь-які образливі чи помилкові відгуки. У випадку, якщо Користувач вважає відкликання образливим, він має право звернутися до Служби підтримки і таке звернення буде розглянуто.

12.5. З метою уникнення поширення неправдивих відгуків, а також прихованої реклами, відгуки можуть залишати лише ті Користувачі, які зареєстровані на Платформі довше 30 календарних днів.

12.6. Користувачам заборонено залишати неправдиві відгуки про Об'єкти, Ліцензії на які не були придбані на Платформі.

12.7. Користувач визнає та погоджується з результатами зворотного зв'язку для нього, включаючи коментарі, оцінки, рейтинги Користувачів та інші відгуки, які залишили Користувачі.

12.8. Користувач може нести юридичну відповідальність у рамках законодавства Естонії за шкоду, заподіяну іншим Користувачам або третім особам внаслідок своїх помилкових відгуків, якщо такі відгуки є наклепницькими.

12.9. Користувачеві забороняється надавати та/або розповсюджувати в Сервісі інформацію, що порушує умови цього Договору або прав третіх осіб; зокрема, інформація не повинна містити:

a. вульгарних, образливих виразів;

b. пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

с. заклики до насильства та протиправних дій;

d. дані, що порушують особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності третіх осіб;

e. інформацію, що сприяє шахрайству, обману чи зловживанню довірою;

f. інформацію, що призводить до здійснення операцій із краденими чи підробленими предметами;

g. інформацію, яка порушує чи зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

h. особисту або ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їхньої згоди;

i. інформацію, що містить відомості, що посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

j. інформацію, що містить наклеп або загрози на адресу будь-якої особи;

k. інформацію, що має порнографічний характер;

l. інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

m. хибну та неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

n. віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди сайту, Компанії або іншим користувачам;

o. інформацію про послуги, які вважаються аморальними, таких як проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі та/або закону;

p. посилання або інформацію про сайти, що конкурують із сервісами Компанії;

q. інформацію, що є «спамом», «листом щастя», «схемою пірамід», «нігерійським листом» або небажаною, шахрайською або брехливою комерційною рекламою;

r. інформацію, що розповсюджується інформаційними агентствами;

s. інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті без вказівки фізичної адреси та прямих контактів роботодавця;

t. інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торговельного представництва або будь-якої іншої діяльності, яка потребує залучення (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб'юторів та інше.

12.10. Користувач має право звернутися з будь-якого питання, пов'язаного з роботою Платформи, до Служби підтримки. Служба підтримки обробляє будь-яке звернення будь-якого з Користувачів та дає первинну відповідь на таке звернення протягом 96 годин з моменту отримання такого звернення. У випадку, якщо у Вас немає Акаунта на Платформі або Ваш Акаунт був видалений з Платформи, Ви можете зв'язатися зі Службою підтримки за допомогою електронної пошти  support@opencartforum.com .

13. Агентські відносини

13.1. Завантажуючи Об'єкти на Платформу, Користувач цим стає Розробником, який укладає з Компанією агентський Договір.

13.2. Відповідно до пункту 8.7. Договори грошові кошти, отримані Агентом від Покупця, є власністю Агента, а є транзитними коштами, довіреними Агенту на тимчасове зберігання до розрахунків з Розробником. Агент на запит перераховує Розробнику кошти, отримані ним від Покупця або з авансового рахунку Користувача за укладеними угодами за вирахуванням Агентської винагороди.

13.3. Розробник зобов'язується не встановлювати вартість ліцензії програмного забезпечення, що завантажується, на Платформі вище, ніж на інших веб-сайтах.

13.4. Розробнику заборонено розміщувати на Платформі сторонні посилання, оголошення продажу своїх послуг, або іншим чином використовувати Платформу в рекламних цілях. У тому числі, але не обмежуючись, Розробнику заборонено оформляти, заповнювати Профіль або створювати теми з метою реклами своїх послуг або програмного забезпечення, розміщеного на сторонніх сайтах, якщо з Компанією не укладено договору про інше.

13.5. Розробник зобов'язується протягом терміну підтримки Об'єкта реагувати на запити Користувачів про підтримку протягом 96 годин з моменту отримання такого запиту.

13.6. У разі порушення Розробником пункту 13.5. Компанія, на свій розсуд, може зробити повернення коштів Покупцеві, за умови, що кошти за цей Об'єкт ще не були перераховані Розробнику, а також зняти всі Об'єкти з продажу та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

14. Способи оплати Ліцензії на Об'єкт

14.1. З метою придбання Ліцензій на Об'єкти, які виставлені на Платформі, Покупцеві необхідно надати інформацію як мінімум про один валідний спосіб оплати з перерахованих на відповідній  сторінці Платформи.

15. Кошти та авансові платежі

15.1. Кількість проведених, але не використаних платежів (включно з сумами таких платежів) можна побачити в меню «Баланс акаунта» у своєму Особовому кабінеті.

15.2. Максимальна кількість коштів, дозволених для розміщення на авансовому рахунку, становить 6 000 євро.

15.3. Кошти, що знаходяться на Авансовому рахунку, можуть бути повернені їхньому власнику, якщо Користувач не збирається здійснити покупку Об'єкта в рахунок Авансового платежу та баланс такого рахунку становить більше ніж 100 Euro.

15.4. При продажу Об'єкта кошти з такого Авансового рахунку перераховуються Агенту, після чого кошти перераховуються Розробнику, який виставив на продаж Ліцензію на проданий Об'єкт.

15.5. На Платформі можуть відображатися ціни в місцевій валюті Користувача на додаток до фактичної суми вартості Об'єкта. Ці показники ґрунтуються на перетворенні з вихідної валюти з використанням орієнтовних ринкових валютних курсів. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що ці показники є лише орієнтовними, і сума, зазначена у валюті походження, є фактичною сумою продажу.

16. Гарантії

16.1. Користувач гарантує що:

16.1.1. Він є юридичною особою, заснованою згідно із законами юрисдикції країни Користувача, або ж фізичною особою, яка досягла віку 18 років.

16.1.2. Права інтелектуальної власності на Об'єкт, що завантажується на Платформу, належать Користувачеві у необхідному обсязі для надання Ліцензії, у тому числі для продажу інтелектуальних прав третім особам на умовах, встановлених у такій Ліцензії.

16.1.3. Користувач не порушує будь-якого договору або іншого свого зобов'язання, використовуючи Платформу.

16.1.4. Персональна інформація та інформація про реквізити платіжних систем, що надається Користувачем, є достовірною та точною.

16.1.5. Користувач має право користуватися обраним для проведення оплати способом оплати в рамках тих способів оплати, що представлені на Платформі.

16.1.6. Користувач не використовуватиме Об'єкт, ліцензію на використання якого він придбав через Платформу, будь-яким способом, що порушує Ліцензію на такий Об'єкт.

16.1.7. Користувач не завантажуватиме на Платформу Об'єкти, що містять шкідливий код або здатні будь-яким чином призвести до порушення функціонування Платформи.

16.1.8. Користувач не буде використовувати роботів, павуків, скрейпери або інші автоматизовані засоби для доступу до веб-сайту для будь-яких цілей без письмового дозволу.

17. Відповідальність сторін

17.1. За порушення умов цього Договору сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та законодавством Республіки Естонія.

17.2. Агент (Компанія) не несе відповідальності за:

17.2.1. якість Об'єктів, що купуються на Платформі;

17.2.2. будь-які збитки, заподіяні у зв'язку з використанням Платформи;

17.2.3. поведінка Користувачів, а також за пропоновані ними Ліцензії, Об'єкти або послуги, зазначені в оголошеннях;

17.2.4. несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про Користувачів, яка на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, троянські коні тощо, які можуть бути завантажені на Платформу або через Платформу третіми особами;

17.2.5. якість, безпеку, законність та відповідність Об'єкта або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати Об'єкт/послугу;

17.2.6. відсутність серед Користувачів осіб, які не мають відповідної дієздатності, або які видають себе за іншу особу, за умови, що Компанія докладає всіх можливих зусиль для того, щоб не допустити наявності серед Користувачів таких осіб;

17.2.7. невиконання чи перешкоди у виконанні зобов'язань щодо надання доступу до Платформи у зв'язку з обставинами непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як вирішення влади, трудові суперечки, нещасні випадки, розриви у загальній системі комунікацій тощо);

17.2.8. неполадки у роботі Платформи, спричинені технічними перебоями у роботі обладнання та програмного забезпечення;

17.2.9. прямі, непрямі збитки та виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Платформи та її сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, у яких збитки/збитки стали результатом використання або неправильного використання Платформи та її сервісів ;

17.2.10. збереження інформації в Аккаунті, можливість використання сервісів Платформи, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та/або вхід на Платформу;

17.2.11. будь-які збитки, спричинені покупкою Ліцензії/послуг або неналежною поведінкою Користувача.

17.3. Використання Платформи та послуг Компанії передбачає, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність з боку інших Користувачів або третіх осіб.

17.4. Компанія докладає всіх розумних зусиль, але не може контролювати достовірність інформації, розміщеної Користувачами в оголошеннях.

17.5. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж та придбання будь-якого Об'єкта або послуги є дійсними та легальними, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання Об'єкта або послуги на сайті.

17.6. Бездіяльність Компанії у разі порушення Користувачами умов цього Договору не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії для захисту своїх інтересів, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення подібних порушень надалі.

17.7. У разі порушення умов Ліцензії щодо будь-якого Об'єкта, Ліцензія на який була придбана через Платформу, доступ до Платформи для такого Користувача може бути заблокований, при цьому сума Авансового платежу, що міститься на авансовому рахунку Користувача, не повертається.

17.8. Компанія не є стороною будь-яких угод, встановлених між Користувачами, та не несе відповідальності за такими угодами.

17.9. Якщо Компанією встановлено порушення авторських прав або умов Ліцензії Покупцем, такий Покупець може бути заблокований, а також втрачає право доступу до всіх Об'єктів, Ліцензії на які були придбані за допомогою Платформи раніше.

17.10. Компанія має право застосовувати щодо Користувачів заходи відповідальності, передбачені Платіжною політикою компанії , яка розміщена за адресою: 

18. Порядок вирішення спорів

18.1. всі суперечки чи розбіжності, що виникають між сторонами цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом дружніх переговорів між сторонами.

18.2. У разі виникнення спорів між Користувачами, Користувач може надіслати скаргу до служби підтримки за допомогою електронної пошти. Компанія як головний арбітр може координувати суперечки між Користувачами на свій розсуд та в межах своєї компетенції за цим Договором, покладаючись лише на формальні докази.

18.3. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають вирішенню відповідно до законодавства Республіки Естонія.

19. Строк дії та порядок припинення договору

19.1. Цей договір набирає чинності з використання Користувачем Платформи. Використовуючи Платформу Ви погоджуєтесь з усіма пунктами цього Договору, стаючи стороною Договору.

19.2. Договір може бути розірваний шляхом видалення свого Акаунта із Платформи з подальшим припиненням використання Платформи.

19.3. Договір також вважається розірваним, якщо Ваш обліковий запис було видалено з причин, зазначених у цьому Договорі.

20. Порядок внесення змін до договору

20.1. Цей Договір може бути змінений Компанією в односторонньому порядку. Компанія зобов'язана попередити Користувачів про зміну умов цього Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати набуття чинності такими змінами.

20.2. Протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання повідомлення від Компанії про зміну умов цього Договору, Користувач має право перестати використовувати Платформу та припинити цей Договір на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

20.3. Якщо Користувач після закінчення періоду, зазначеного в пунктах 20.1.-20.2. цього Договору, що продовжує використовувати Платформу, це означає згоду Користувача на внесення зміни до Договіру.

20.4. Компанія розміщує нову редакцію Договору на Сайті. Зміни до Договіру набирають чинності з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті.

21. Автономність

21.1. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або нездійсненним, решта положень залишаються в силі та в повному обсязі відповідно до закону.

22. Заключні положення

22.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Privacy Policy, розміщена за адресою:  https://artdnepr.com.ua/privacy/

22.2. Невід'ємною частиною цього Договору є Політика повернення, розміщена за адресою: https://artdnepr.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=3